Pleno 25/06/2013


Acta


​Orden del día de la sesión ORDINARIA del Pleno de este Ayuntamiento que se celebro a las 09:00 horas del día 25 de junio de 2013

1. 2013ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 12/13 zk. eta 13/13 zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

2. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "KZGuneen Sarearen proiektuaz".- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Mikel Lasa del Castillok aurkeztu duen mozioa "Hiri Lurren Balio Gehitzearen Gaineko Zergaz".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "Ura eskubide gisa bermatzea, eta haren saneamenduaz".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

5. Iñaki Sagarzazu Izetak, Amnesty Internationalen izenean aurkeztutako idazkia "Heriotza-Zigorraren aurkako Adierazpen Instituzionala: Heriotza-Zigorra Japonian eta Hakamada Iwaoren kasua", BILDU, EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta OMNIA Udal Taldek Politikoek eztabaidatzeko eta bozkatzeko onartuta.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. Iñaki Sagarzazu Izetak, Amnesty Internationalen izenean aurkeztutako idazkia "Giza Eskubideen errespetoa eskatuz Ipar Afrikan eta Ekialde Hurbilean", BILDU, EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta OMNIA Udal Taldek Politikoek eztabaidatzeko eta bozkatzeko onartuta.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. Javier García Pascual jaunak, Arabako Abokatu Elkarte Ohoretsuaren izenean "Zerbitzu profesionalen Lege-Aurreproiektuaren aurka" aurkeztutako idazkia, BILDU, EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta OMNIA Udal Taldek Politikoek eztabaidatzeko eta bozkatzeko onartuta.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

8. Sortzea 6,33 m2ko azalera-zorra Areta kaleko 31. atariko Jabeen Erkidegoaren alde, Erretiratuen Elkarteko Zentro Sozio-kulturalera xederatutako Laudio Udalaren jabetzako aretoan.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

9. Juan Lekanda Martinez jaunarekin Laudio Udalak trukatu beharreko lurzoruen desatxikipen aitorpena, Iñarrondo aldeko 75 zenbakia duen herri onurako basoan.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

10. 2013 Gazteria Multiabentura programa prezioak.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

11. 2013ko ekainaren 4ko 1.123 Dekretuaren berri ematea, Udal jarduera arloez. Dauden arloen antolamendu berria.- Idazkaritza Orokorraren eta Alkatetza Politikaren proposamen Tekniko-Administratiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

12. 2013ko ekainaren 4ko 1.124 Dekretuaren berri ematea, zereginen ordezkatzeaz.- Ordezkaritzako Zinegotzien antolamendu berria.- Idazkaritza Orokorraren eta Alkatetza Politikaren proposamen Tekniko-Administratiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

13. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "Etxe gabetze edo kaleratze prozesu batek eragindako pertsonen errentaren aitorpenaz"

14. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek, eta PP Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Paula Cuesta GArciak aurkeztu duten mozioa ""Kale Garbiketa eta Zabor eta Hondakin Bilketako Udal Ordenantzaren aplikazioa, III. Kapitulua: Pintadak, 20. Artikulua.- Debekatuta daude.- Udalaren jardunaz.".- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Mikel Lasa del Castillok aurkeztu duen mozioa.

15. EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Mikel Lasa del Castillok aurkeztu duen mozioa "Euskadiko Autonomia Erkidegoko ekonomi itunari buruz".- BILDU Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Koldo Zabala Atxak aurkeztu duen mozioa.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa.

Gobernu Organoen kontrola / Erregu eta Galderak

Alcalde, Ander Añibarro Concejales-as de barrio Plan de Legislatura 2019-2023 Seguimiento de acciones: rendición de cuentas Portal de la transparencia Haz tus aportaciones Próximos eventos Buzones Mejora tu pueblo/Haznos tu consulta Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Sede electrónica Subvenciones Domicilia tus impuestos Cursos de formación Mi pago Zure Laudio Visor de polígonos industriales Agenda 2030: hoja de ruta para el desarrollo sostenible del municipio Horarios de autobús Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Llodio