2014/02/24ko ohiko bilera

2014ko otsailaren 24ko 09:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen OHIKO bilerarako aztergaien zerrenda.


Akta


Aztergaien zerrenda

1. 410/2008 zk. duen epaia betearaztea, Joseba Amondo Escuza titularra den Mantentze-laneko Ofizial, 5043 kodea duen lanpostuaren balorazioaz, Vitoria-Gasteizko 1. Administrazio AUzitako Epaitegiak ebatzi duena 762/07 zk. duen Administrazio auzitako errekurtsoan.- Alkate-Lehendakaritzaren Proposamena, Funtzio Publiko eta Lan Harremanak Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

2. Laudioko Udalarena eta Herri Jabarikoa den 4,51 m2ko azalerako ondasunaren zortasunaren kalifikazio juridikoa aldatzeko espedientea Areta kaleko 3ko erretiratuen kluberako.- Harrera Formala.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

3. Obra txikiak gauzatzeko 2014ko programaren barruan Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei emandako dirulaguntzen eskaera.- Alkate-Lehendakaritzaren Proposamena, Obra, Zerbitzu eta Mantentze Lanak Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. 2014ko martxoaren 8ko adierazpena, Emakumeen Nazioarteko Eguna.- Alkate-Lehendakaritzaren Proposamena, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Garapen Agentzia eta Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria arloetako Informazio Batzordearen ebazpenaz.

5. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek, eta BILDU Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Koldo Zabala Atxak aurkeztu duten mozioa "Laudioko higiezin guztien katastro balioa berrikusteaz".- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea González Garcíak aurkeztu duen mozioa "Dibertimenduzko aisialdirako lonjen erabileraren buruzko Ordenantza erregulatzaileaz".- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozioa "Osoko Bilkuretako erabakiak betetzeaz".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

8. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek, eta OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea González Garcíak aurkeztu duten mozioa "Tokiko autonomia babesteko gatazkaren formalizazioa izapidetzen has dadila eskatzeko".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

9. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea González Garcíak aurkeztu duen mozioa "Bidalketa telematikoak ezartzeko eta sustatzeko, administrazioaren barneko komunikazioetan, administrazio artekoetan eta hiritarrekikoetan.".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10. Gobernu organoen kontrola / Erregu eta galderak.

Gardentasun ataria Hurrengo ekintzak Eman hegoak euskarari Hobe ezazu zure herria Egin ezazu zure kontsulta Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Gazteposta: Iragarki taula Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Egoitza elektronikoa Zure Laudio Ikus industrialdea Laudio 2025: Oinarri estrategikoak Laudioko ekosistema kulturalaren mapa Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia