2015/05/22ko ohiko bilera

2015eko maiatzaren 22ko 08:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen OHIKO bilera


Akta


Aztergaien zerrenda

1. 2015eko apirilaren 17ko 4. zenbakia eta apirilaren 27ko 6. zenbakia duen akta onartzea.

2. 2015eko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 10/15 eta 11/15 zk.- (Espte.: H15-055 – H15-056).- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. 2014/12/31 egunera Laudio Udalaren eta Udal Euskaltegiaren berandutzaren gaineko txostenak.- (Espteak.: H14-120 – H14-167 – H15-013).- Alkatetzaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

4. 2015eko Udal Aurrekontuko 06/15 zenbakidun Kredituen Aldaketa Espedientea, Kreditu Gehigarriak Emateagatik.- Behin betiko onarpena.- (Espte.: H15-036).- Alkatetzaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

5. 2014rako ekitaldiko Kontu Orokorra.- (Espte.: H15-046).- Alkatetzaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

6. Aretako tren geltokiko mazela egonkortzeko obra-proiektua. Behin behineko onarpen-proposamen Alkatetzaren proposamena Hirigintza eta Ingurumen Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez,.- Aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumena eta Lan, Zerbitzu eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. 2014/2018 Urteetarako diru laguntzen Plan Estrategikoaren 5. Eraskinaren aldaketa.- Alkate-Lehendakaritzaren Proposamena, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Garapen Agentzia eta Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria arloetako Informazio Batzordearen ebazpenaz.

8. Multiabentura Udalekuetarako prezioak 2015 –Gazteria.- Alkate-Lehendakaritzaren Proposamena, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Garapen Agentzia eta Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria arloetako Informazio Batzordearen ebazpenaz.

9. Kanpus Teknologikorako prezioa 2015 Gazteria.- Alkate-Lehendakaritzaren Proposamena, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Garapen Agentzia eta Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria arloetako Informazio Batzordearen ebazpenaz.

10. Laudioko (gizon bikotekideak edo kide ohiak eragindako ) Genero Indarkeriaren eta Sexu Erasoen Biktima Emakumeen arretarako erakunde-arteko protokoloa.- Alkate-Lehendakaritzaren Proposamena, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Garapen Agentzia eta Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria arloetako Informazio Batzordearen ebazpenaz.

11.Gobernu Organoen kontrola / Erregu eta Galderak

Gardentasun ataria Hurrengo ekintzak Eman hegoak euskarari Hobe ezazu zure herria Egin ezazu zure kontsulta Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Gazteposta: Iragarki taula Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Egoitza elektronikoa Zure Laudio Ikus industrialdea Laudio 2025: Oinarri estrategikoak Laudioko ekosistema kulturalaren mapa Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia