2016/06/29ko ez ohiko bilkura

2016ko ekainaren 29ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ez-ohiko osoko bilkura


Bideoa


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. Hiriko hondakin solidoen bilketa eta tratamenduari dagozkion eskumenak ordezkatzea.- Alkate-udalburuaren ebazpen-proposamena, Obra,  Zerbitzu, Mantentze-lan eta Landa Ingurune Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

2. Onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiak eta Laudio Udalak sinatutako hitzarmena Laudioko Bigarren Hezkuntzako Institutuaren titulartasuna eskualdatzeko eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren menpeko ikastetxeen sarean sartzeko.- Ebazpen-proposamen teknikoa eta Alkate-udalburuarena, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.


2016ko ekainaren 29ko 19:30etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ez-ohiko eta premiazko osoko bilkura


Bideoa


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. Premia baieztatzea.

2. 2016ko Udal Aurrekontuko 18/16 zenbakidun Kredituen Aldaketa espedientea,  Sarrerengatiko Kredituak Gaitzeagatik eta Kreditu Gehigarriak Emateagatik.- Alkate-udalburuaren ebazpen-proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

Gardentasun ataria Hurrengo ekintzak Eman hegoak euskarari Hobe ezazu zure herria Egin ezazu zure kontsulta Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Gazteposta: Iragarki taula Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Egoitza elektronikoa Zure Laudio Ikus industrialdea Laudio 2025: Oinarri estrategikoak Laudioko ekosistema kulturalaren mapa Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia