Izapideak

Familia ugariaren liburuaren eskaera

Arloa Alkatetza (Idazkaritza)
Xedea Familia ugariaren liburua eskuratzea.
Ordutegia Astelehena-Ostirala:
Hasiera 9:00
Bukaera 14:00
Erabiltzaileak Pertsona fisikoak.
Epea  
Dokumentazioa
 • Eskaera eredu ofizialean.
 • Familia argazkia, 9x6 zm horizontaleko tamainan.
 • Familia liburua eta familiar guztien NANen fotokopia.
 • Egoera bereziak akreditatzen dituzten ziurtagiriak, hala nola: Minusbaliatuak edo lan egiteko ezintasuna, ikaslea, alarguntza, banaketa edo dibortzioa.
 • Banaketa edo dibortzioaren kasuan, konbenio erregulatzailea eta dagokion sententzia aurkeztuko da, seme alaben kustodia eta gordetzea konprobatzeko.
 • Tituluan agertuko diren familiaren pertsona guztienerroldaketa ziurtagiria.

Beste herrialdetako eskatzaileentzat:

 • Europar Batasuna eta Europar Ekonomi Guneko Akordioko (Islania, Noruega eta Liechtenstein) partaideak badira, aurrekoa ez ezik, egoliartasun txartela behar da.
 • Europar Batasunaz kanpoko herrialdeak badira:
  • Egoliartasun baimena.
  • Atzerritar identifikazio zenbakia (AIZ).

Familia ugariaren liburua berritzeko:

 • Familia ugariaren liburuaren berritzeko eskaera.
 • 18-25 urtetako seme-alaben (bi adinak barruan) ikasketen ziurtagiria edo familiaren egoeraren edozein aldaketa.
Zergak  
Arauak  
Oharrak  
Urratsak  
Formularioa