Izapideak

Izatezko Bikoteak

Arloa Alkatetza (Idazkaritza)
Xedea Izatezko1 Bikoteak Erregistroan izena ematea
Ordutegia Astelehena - Ostirala
Hasiera 9:00
Bukaera 14:30
Erabiltzaileak Pertsona fisiko interesdunak
Epea  
Dokumentazioa
  • NAN edo antzeko nortasuna egiaztatzeko dokumentuaren fotokopia
  • Egoera Zibilaren Ziurtagiria ("Bizi - Egoera Fedea" Bake Epaitegian lortu ahal da)
  • Formaldutako beste bikote harremanik izatearen gaineko Zinpeko Aitormena
  • Bikoteko kideren baten Udal Biztanleen Erroldako Zirtagiria 
  • Seme-alabarik izanez gero, elkarren artekoak izan ala ez, familia liburuaren kopia aurkeztu behar da
  • Aldez aurretiko ezkontza batetik dibortziatu edo banaduaren kasuan, Epaile Ebazpenaren kopia aurkeztu
  • Bikotearen onarpena espediente Erregistro Nagusira bidaltzeko
  • Bikote kideek nahi izanez gero, bikoiteko ekonomi arloko harremanak arautzeko hitzarmena
Zergak  
Arauak  
Oharrak Ezer baino lehen, mesedez, pasa, aldez aurretik, Udaletxeko Idazkaritza bulegotik, bete behar den dokumentazioa jasotzeko eta dokumentuak sinatzeko hitzordua, eguna eta ordua, adosteko.
Urratsak  
Formularioa Zinpeko aitorpena
Ondasun banaketaren sozietatea
Ekonomia eta ondare erregimena arautzen duen ituna
Irabazpidezko ondasunen sozietatea