Izapideak

Talde Sozialen Ekintzen Garapenerako Laguntza Programa.

Arloa Gizarte Ongizate,Osasun eta Lankidetza (Arreta, Sustapen eta Gizarteratzea).
Xedea Irabazizkoak ez diren elkarteek sustatutako ezaugarri sozialak eta Laudioko esparruan aurrera eramaten direnen edo udalarentzako interesdunak izan daitezkeen ekintzen finantzazioan parte hartzeko laguntza ekonomikoen ematea.
Ordutegia Astelehena-Ostirala
Hasiera 9:00
Bukaera 14:00
Erabiltzaileak Beraien ekintzak Laudion garatzen eta giza materialetan lan egiten duten irabazirik aurkitzen ez duten elkarte edo entitateak.
Epea 30/92 Legean eskainitakoa (Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideko Legean adierazitakoak).
Dokumentazioa Eskaera sinatzen duenaren NAN fotokopia, elkartearen ordezkari bezala eta entitate eskatzailearen IFZ.

Entitatearen estatutuen fotokopia eta legez eratua eta erregistratua dagoela ziurtatzen duen dokumentazioaren fotokopia.(Eskaera egiten den lehenengo bider aurkeztu beharrekoa soilik).

2003 urterako aurreikusitako ekintzen programa, honako hau barneratuz:

  • Ekintzekin lortu nahi den helburua.
  • Lekua, data eta ekintza bakoitzarentzat aurreikusita dagoen denbora.
  • Jasotzaileak eta ekintzaren onuradunak diren pertsonen zenbatekoa.

Subentzioa eskatzearen arrazoi diren ekintzen garapenerako gastu eta irabazien aurrekontua.

Ekintzak aurrera eramateko giza baliabideen, teknikoen eta materialen mugaketa eta udaletxearen partetik egokia ikusten den dokumentazioa.

Zinpeko adierazpena beste organismo publiko edo pribatuei emandako laguntzei buruz subentzio programarako.

Zergak  
Arauak Deialdian Base erregulatzaileengatik zehaztutakoa.
Oharrak Deialdia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO-n), Udaletxeko Iragarkien Taulan eta ZUIN Udal Informazio aldizkarian argitara emango da.
Urratsak
  1. Deialdiko Baseen eskaera.
  2. Laguntzen eskaeraren betepena eskatutako dokumentazioaren ekarpenaren bidez.
  3. Ebazpena udaletxeko Gobernu Batzordearen aldetik.
  4. Laguntzen abonua (%60+%40) gastuen aurretiko justifikazioarekin.
Formularioa Talde sozialen ekintzak
Alkatea, Ander Ańibarro Auzoen zinegotziak 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Egoitza elektronikoa Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Zure Laudio Ikus industrialdea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia