Izapideak

Ibilgailuen Gaineko Zerga bueltatzea

Arloa Ogasuna eta Ondarea (Errentak)
Xedea Motoredun ibilgailuen gaineko zergaren zati proportzionala bueltatzea betirako edo behin behineko bajagatik.
Ordutegia Astelehena-Ostirala:
Hasiera 9:00
Bukaera 14:00
Erabiltzaileak Pertsona fisiko edo juridiko interesdunak.
Epea 30/92 Legean eskainitakoak (Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideko Legea)
Dokumentazioa Barne Ministerioko Trafiko Buruzagitzako baja eskaera inprimakiaren kopia, data eta guzti.

Laudioko Udalaren erreziboa Ibilgailuen Zerga ordainduta edukitzea justifikatu ondoren dagokizun zenbatekoa bueltatzeko.

Zergak  
Arauak Hirugarren Ordenantza Fiskala, Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga: 7. Artikulua, 4. Zatia. Zerga kuota zenbatekoa Urtarrilaren 1etik eta Trafikoko Buruzagitza ibilgailuari dagokion baja data arteko denborari proportzionala izango da.
Oharrak Tramitatzaileak beharrezko dituen agiriak eskatzeko, baimenaren ebazpen zuzenerako.
Urratsak
  1. Herritarra dagokion imprimakiak betetzen ditu, beharrezko agiriak erantsiz.
  2. Tramitatzaile unitatea interesatuari entregatuko den dokumentazioa betetzen.
  3. Udaleko Dekretu Liburuan geratuko den idazkia antolatzen da.
Formularioa Ibilgailuen Gaineko Zerga bueltatzea