Zuin Aldizkaria 20. zka. / Revista Zuin 20 - 2016/06
P. 1

ZUIN LAUDIO TU AYUNTAMIENTO POR DENTRO / LAUDIO / JUNIO 2016
Ermuko Andra Maria
Santa María del Yermo
ZURE UDALA barrutik LAUDIO UDALA EKAINA 2016
bAsAbIDEAK, LAUDIOKO hIsTORIA EZAgUTZEKO IbILbIDEAK. rUtAs pArA cOnOcer LA hIstOrIA De LAUDIO
OIhALA ZAbALTZEN, ANTZERKIARI TELOIAK IREKIZ. AbrIenDO AL teAtrO
LAUDIO, 34 URTE ODOLAREKIN bIZIA EMANEZ. LAUDIO, 34 AñOs DOnAnDO vIDA A trAvés De LA sAngre
“ETORKIZUNA EUsKARAZ MINTZO DA”
“eL fUtUrO hAbLA en eUskerA”
I
X
T
I


   1   2   3   4   5