2011/08/29ko osoko bilkura


Akta


2011ko abuztuaren 29ko 09:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin duen ohiko bilerarako aztergaien zerrenda.

1. 2011ko ekainaren 11 eta uztailaren 8ko 7. eta 8. zenbakia duten aktak onartzea.


 

2. 1.695 zenbakia duen Dekretuaren berri ematea, eginkizunak eskuordetzea eta Arloetako Zinegotzi Ordezkariak izendatzeaz.- Alkatetzaren Proposamena Udalbatzako Osoko Bilkurari.


 

 

3. 2010erako ekitaldiko Kontu Orokorra.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.


 

4. 2011ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eta 21/11 zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.


 

5. 2011ko Bigarren Hiruhilekoari buruzko Finantzari eta Aurrekontuen informazioa.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.


 

6. Kontratazio Mahaiak osatzea.- Osoko Bilkura kontratazio organo legez.- Alkatetza Lehendakaritzaren proposamena.


 

7. 2011 urteko 1802 dekretuaren berri ematea, lan gatazka kolektiboa demandari buruz P10-095 espedientearekiko Gasteizko Lan Arloko 1. Zenbakiko Epaitegiaren aurrean bertaratzeaz hau berrezteko.- Funtzio Publiko eta Lan harremanetako Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bidez Alkatetzaren proposamena.


 

8. Laudioko Udaleko Lanpostuen Zerrenda aldatzea.- Herritarren Segurtasuneko arduradun lanpostua.- Funtzio Publiko eta Lan harremanetako Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bidez Alkatetzaren proposamena.


 

9. PSE/EE Udal Talde Politikoaren izenean Txaro Sarasua Diaz andereak aurkeztu duen mozioa eta OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean Nerea Gonzalez García Garapen Agentziarako Plan estrategiko bat sortzea eskatuz.


 

10. Laudioko HAPOa aldatzeko proiektua (38. aldaketa) Ugarte-Goienuri-Isasi-Sagasti bidegurutzean.- Aurkeztutako alegazioak.- Behin-behineko onespena emateko proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.


 

11. Laudioko HAPOa aldatzeko proposamena (39. aldaketa), desjabetzeko aukera jaso dezan, nagusiki bizitokitarako erabiltzen diren eraikinetan benetako irisgarritasuna bermatu ahal izateko beharrezkoak diren zerbitzuak eta instalazioak jartzeko. Behin-behineko onespena emateko proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.


 

12. Laudioren Jasangarritasunaren aldeko Tokiko Ekintza Plana (2011-2020).- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.


 

13. Laudioko Irisgarritasun Plana eguneratzea.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.


 

14. Goikoplaza kaleko 16. zenbakian dagoen Etxebarri baserriko fatxada babesteko proiektua.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.


 

Erregu eta Galderak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia