2012/07/30ko ohiko eta premiazko bilera


Akta


2012ko uztailaren 30ko 9:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin duen OHIKO bilerarako aztergaien zerrenda.

1.- 2012ko martxoaren 26ko 5. zenbakia, apirilaren 23ko 6. zenbakia, maiatzaren 7ko 7. zenbakia eta maiatzaren 14ko 8. zenbakia duten aktak onartzea.

 

2.- 2012ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedientearen onarpen Dekretuen berri ematea 11/12, 12/12 eta 13/12 zenbakiak.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.

 

3.- 2011rako ekitaldiko Kontu Orokorra.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Kontuetako Batzorde Bereziaren irizpenaz.

 

4.- Laudio Udaleko Aseguru Pribatuen Polizak.- Kontratazio espedientea onartu eta esleipen espedientearen hasiera onartzea.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurarako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

 

5.- 2012 urteko 1181zk. Dekretuaren berri ematea, 84/2012 errekurtsoan bertaratzeaz, hau berresteko.- Alkatetzako proposamena, Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bidez.- Aurretiko Osoko Bilkurarako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

 

6.- Kontratazio Mahaiak Osatzea.- Osoko Bilkura Kontratazio Organo Legez Alvaro Ruiz Cuesta jaunaren Zinegotziaren posesio jabetzaren ondoren.- Proposamen tekniko-administratiboa eta Alkatetza-Lehendakaritzarena.- Aurretiko Osoko Bilkurarako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

 

7.- Alkatetzako Informazio Batzordekideen izendapena, Alvaro Ruiz Cuesta jaunaren posesio jabetzaren ondoren. Idazkaritza Orokorraren eta Alkatetza Politikaren Proposamen tekniko-administratiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurarako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

8.- 2012 urteko 1472zk. Dekretuaren berri ematea, "Kantauriko Urkidetza" Partzuergoko Asanblada Orokorreko Udal Ordezkarien izendatzea, Alvaro Ruiz Cuesta jaunaren Zinegotzi posesio jabetzaren ondoren.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena.- Aurretiko Osoko Bilkurarako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

9.- Ur-horniketa proiektua Santa Luzia eta Isusi auzoetara.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Ar-loetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10.- Udal-ordenantza proiektua bizitegi izaera duten izatedun eraikinetan igogailua jartzeko baldintzen arautzailea.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

11.- Santa Ana Zentro Soziokulturalari buruz Zentroko Presidenteak, Alboko taberna alokairuan duen errentoreak eta OMNIAK aurkeztu duten idazkia eta, eztabaidatua ahal izateko, OMNIA Udal Taldeak bere gain hartua.- PSE-EE Udal Taldearen mozioaren alternatiba.- Aurretiko Osoko Bilkurarako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

12.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoak aurkeztutako mozioa "Lanbide Heziketako Udal Ikastetxea"ri buruz.- BILDU Udal Taldearen mozioaren alternatiba.- PSE-EE Udal Taldearen mozioaren alternatiba.- Aurretiko Osoko Bilkurarako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

13.- PSE-EE Udal Taldearen mozioa "Forondako Aireportua"ri buruz.- PSE-EE Udal Taldearen mozioaren alternatiba.- BILDU Udal Taldearen mozioaren alternatiba.- EAJ-PNV Udal Taldearen mozioaren alternatiba Aurretiko Osoko Bilkurarako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

14.- Gobernu Organoen kontrola. Erregu eta Galderak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia