2012/12/31ko ohiko bilera


Akta


2012ko abenduaren 31ko 9:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen OHIKO bilerarako aztergaien zerrenda.

1. 2012ko irailaren 24ko 15. zenbakia eta 2012ko urriaren 19ko 16. zenbakia duten aktak onartzea.

2. 2012ko Udal Aurrekontu Kredituen Aldaketa espedientearen onarpen Dekretuen berri ematea 27/12zk. eta 28/12zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. Laudio udalerriko Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiko (EBPN)-2013 plan estrategikoaren luzapena onartzea.- Alkate-Lehendakaritzaren proposamena, Kultura, Kirolak eta Jaietako Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Euskera eta Kultura, Kirolak eta Jaietako Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. Onartzea, behin betiko, Jaien Sektore Kontseiluko Erregelamendu Arautzailea.- Alkate-Lehendakaritzaren proposamena, Kultura, Kirolak eta Jaietako Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Euskera eta Kultura, Kirolak eta Jaietako Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

5. Ordaintzea beharrezko antzinatasun denbora betetzen duen LHUIko irakasle bakoitzari, 2010, 2011 eta 2012 urteetako seiurteko 4. eta 5. graduko  diru-zenbatekoak.- Alkate-Lehendakaritzaren proposamena, Funtzio Publiko eta Lan Harremanetako Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harremanak Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. Berri ematea 2012 urteko 2315 zenbakidun dekretuaz, 286/2012-D errekulrtsoan bertaratzeaz, hori berresteko.- Alkate-Lehendakaritzaren proposamena, Funtzio Publiko eta Lan Harremanetako Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harremanak Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa Udalaren jabetzako Aretoak lagatzea eta horien erabileraren Araubide Erregelamenduaz”.- OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea Gonzalez Garciak aurkeztu duen mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

8. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa Benito Lertxundiren kontzertuaz.-  EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Mikel Lasa del Castillok aurkeztu duen mozioa.-  Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

9. PSE -EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa Espainiako Gobernuari eskatuz pertsona fisikoak kentzeko auzi-tasak edo tasa judizialak ordaintzera behartutako eta obligatutako subjektu legez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10. BILDU Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Koldo Zabala Atxak aurkeztu duen mozioa “Gure Udalerrian eragina duen hidrokarburoen ikerketarako “SAIA” baimena bertan behera gera dadin exijituz”.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Mikel Lasa del Castillok aurkeztu duen mozioa.-  Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

11. EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozioa “EAJ-PNVk exijitu dituen mozioen eta/edo beste Talde Politikoekin adostutako transakzio mozioen jarraipenaren inguruan”.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa.-  Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

12. BILDU Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Koldo Zabala Atxak aurkeztu duen mozioa “HERRIRA mugimenduaz, euskal presoei aplikatzen zaizkien salbuezpenezko espetxe-neurriak indarrik gabe uztea eskatuz”.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Mikel Lasa del Castillok aurkeztu duen mozioa.-  Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

13. PSE -EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen Erakunde Adierazpenaren proposamena, “Ezintasunen bat duten pertsonen alde”. Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

Gobernu Organoen kontrola. Erregu eta Galderak.

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia