2013/01/28ko ohiko bilera


Akta


2013ko urtarrilaren 28ko 9:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen OHIKO bilerarako aztergaien zerrenda.

1. 2012ko urriaren 29ko 17. zenbakia eta 2012ko urriaren  31ko 18. zenbakia duten aktak onartzea.

2. 2012ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 29/12 zk., 30/12 zk., 31/12 zk., 32/12 zk., 33/12 zk. eta 35/12 zk., eta Udal Euskaltegi Aurrekontukoa 03/12 zk..- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. Udalerriaren Jabetza Publikoaren Erabilera Pribatiboagatik edo Aprobetxamendu Bereziagatiko Tasa arautzen duen 9. Ordenantza Fiskalaren aldaketa.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

4. 2012 urteko 2530 zk. dekretuaren berri ematea, 309/202-E errekurtsoan bertaratzeaz, berresteko.- Alkatetzaren proposamena, Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bidez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

5. Udaleko jarduera arloak.- Hezkuntza, Emakumea eta Gazteria Arloaren izena aldatzea eta  izendatzea Hezkuntza, Berdintasuna eta Gazteria Arloa.- Proposamen Tekniko Administratiboa eta Alkatetza-Lehendakaritzarena.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. Laudioko HAPOren 36. Aldaketa Proiektua (Landeta aldeko) 25. Etxebizitzen Zona egituraz eta zehazki ordenatzeko.- Behin behineko onespenaren proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. Virgen del Carmen kaleko Aldai erreka gainean dagoen Zubia Aldatzeko proposamena.- Hasierako onespenaren proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

8. Udal Ortu Ekologikoen funtzionamendurako eta erabilerarako Erregelamenduaren behin betiko onartzea. Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Laudio Garapen Agentzia Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Laudio Garapen Agentzia eta Hezkuntza, Emakumea eta Gazteria Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

9. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa “Ezintasunen bat duten pertsonen alde”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek, eta EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duten mozioa “Ura pribatizazio proposamenetatik kanpo mantentzearen beharraz eta guztion onerako duen garrantziaz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

11. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek, eta EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duten mozioa  “Espainiar Gobernuari langabezi prestazioa bukatzen dutenei zuzenduta dagoen PREPARA programa luzatzea eskatuz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

12. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea Gonzalez Garciak aurkeztu duen mozioa “Polikiroldegiko kantxaz”.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

13. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea Gonzalez Garciak aurkeztu duen mozioa “Herriko arriskuen inguruan prozesu parte hartzailea sortzea eskatuz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

14. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea Gonzalez Garciak aurkeztu duen mozioa “Udal lokalen erabilera arauak ezartzeko lantaldea sortzea eskatuz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

15. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea Gonzalez Garciak aurkeztu duen mozioa “Familia ugariez”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

16. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea Gonzalez Garciak aurkeztu duen mozioa “Udal Komunikabideen inguruko lantaldea sortzeaz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

17. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea Gonzalez Garciak aurkeztu duen mozioa “Mobbingaz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

18. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek, eta EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duten mozioa “Laudio Udaleko kontratazio publikoan klausula sozialak sartzea eskatuz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

19. EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozioa “Gizarteratze Mahaiaren sorrera eskatuz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

20. Hernando Lacalle Edeso jaunaren EAJ-PNV Udal Talde Politikoko Zinegotzi izateari uko egitearen aurkezpena.- Proposamen Teknikoa eta Alkatetzarena, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

Gobernu Organoen kontrol. / Erregu eta Galderak.

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia