2013/03/25ko ohiko bilera


Akta


2013ko martxoaren 25ko 9:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen OHIKO bilerarako aztergaien zerrenda.

1. 2013ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 01/13 zk., 02/13 zk., 03/13 zk., 04/13 zk., 04/16zk., 05/13 zk., 06/13 zk., 08/13 zk. eta 09/13zk..- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

2. 26ako Etxebizitza Zonaldeko “D” Egikaritze Unitateko 30-31A, 30-31B eta 30-31C eraiki-netako garajeen sotoetako Xehetasun Estudioa, Tempoarbe S.L.ren izenean aurkeztua.- Behin betiko onarpenaren proposamena.- Aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxe andreak aurkeztu duen mozioa “Toki Erakundeen finantzaketaz”.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diaz andreak aurkeztu duen mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diaz andreak aurkeztu duen mozioa “Tokiko Administrazioaren erreformaz”.- BILDU Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Koldo Zabala Atxa jaunak aurkeztu duen mozioa.– EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxe andreak aurkeztu duen mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

5. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diaz andreak aurkeztu duen mozioa “Lanbide Heziketako Udal Ikastetxeaz”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. Jesus Maria Aldaiturriaga jaunak, Askapena Erakunde Internazionalistaren izenean, “Saharar ekintzaileen aurka emaniko epaia”ri buruz aurkeztutako idazkia, BILDU, EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta OMNIA Udal Taldek Politikoek eztabaidatzeko eta bozkatzeko onartuta.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

Gobernu Organoen kontrol. / Erregu eta Galderak.

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia