2014/01/27ko ohiko bilera

2014ko urtarrilaren 27ko 09:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen OHIKO bilera


Akta


Aztergaien zerrenda

1. 2013ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 37/13 zk., 38/13 zk., 39/13 zk., 40/13 zk., 41/13 zk. eta 42/13 zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

2. Ohiko lanen Proiektu Bategina Zubiko Kurajo, Maestro Elorza eta Jose Matia kaleak eta Trenbide Azpiko Pasabidea Urbanizatzeko.- Behin betiko onarpen proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. Lamuza Multzoko Urbanizazio Obra-lanen Proiektu Aldatua 1. Fasea. Saneamendua eta Sare Nagusiak.- Hasierako onarpen proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. Arantzar aldeko kamioien udal aparkalekuan sarreren kontrola eta kobrantzarako laguntzako zerbitzu teknikoa. Esleitzea zerbitzua DELTA CONTROL Y SERVICIOS, S.M. enpresari.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

5. Laudio Udalaren Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana (2013-2017) behin betiko onartzeko erabakia.- Alkatearen proposamena, Euskara Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aldez aurretiko Euskara eta Kultura, Kirolak eta Jaiak Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. Mikel Ayllon jaunak, Jai Batzordearen izenean aurkeztutako idazkia "Sanroke jaien kudeaketari buruz", BILDU, EAJ/PNV eta OMNIA Udal Taldek Politikoek eztabaidatzeko eta bozkatzeko onartuta.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Díazek aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "Lurraldeko Tokiko Erakundeetako Erabiltzaileen Harretako informatika zerbitzua mantentzeaz".- BILDU Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Koldo Zabala Atxak aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

8. OMNIA Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Nerea Gonz�lez Garc�ak aurkeztu duen mozioa "parkeko eraikin-ondarearen egoera dela-eta". EAJ/PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozio alternatiboa.- BILDU Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Koldo Zabala Atxak aurkeztu duen mozio alternatiboa.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

9. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "Lanpostuei eusteaz, lan erreformaren aplikazio ezaz eta hitzarmen kolektiboak sinatzeaz".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10. EAJ/PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozioa "SANTA MARIA DE GARO�AKO ZENTRAL NUKLEARRA BEHIN BETIKO IXTEA ESKATUZ".

11. Gobernu organoen kontrola / Erregu eta galderak.

Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia