2014/07/28ko ohiko bilera

2014ko uztailaren 28ko 09:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen OHIKO bilera


Akta


Aztergaien zerrenda

1. 2014ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 10/14, 11/14, 13/14, 14/14 eta 15/14 zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

2. 2014ko uztailaren 1ko 1.493 Dekretuaren berri ematea, zereginen ordezkatzeaz.- Idazkaritza Orokorraren eta Alkatetza Politikaren proposamen Tekniko-Administratiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. 2013/12/31n Diruzaintzan lotutako gerakina.- Zati bat desatxikitzea eta xedapen librerako kalifikatzea.- Ebazpen Proposamen Tekniko-Administratiboa eta Alkatetza-Udalburutzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Pubikoa eta Langilego arloetako Informatibo Batzordearen irizpenaz.

4. 2014ko Ikastolen aldeko jaietarako autobus bidaien prezioak onartzea.- Aurretiko Osoko Gaietarako Ogasun eta Ondare arloko informazio batzordearen irizpenaz.

5. 2014.urtean zehar garatuko den gazteentzako "Oxigenoa euskarari" programan parte hartzeko prezio publikoak onartzea.- Aurretiko Osoko Gaietarako Ogasun eta Ondare arloko informazio batzordearen irizpenaz.

6. Ugarte plazaren erreforma proiektua.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. 2014-2018 urteetako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren V. eranskina aldatzeko proposamena.- Aurretiko Osoko Gaietarako Hezkuntza, Emakume eta Gazteria eta Garapen Agentzia arloetako informazio batzordearen irizpenaz.

8. Encarna Fernandez Bernales andreak, aurkeztutako idazkia "Fontso Isasi eta Pili Arzuaga gogoan. Euskal presoen dispertsioarekin amaitzeaz". EAJ/PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

9. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "Iñigo Martinez Cerrillo jaunaren adierazpenak oposizioaren lana desprestigiatuz".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "2014ko martxoaren 25eko Arartekoaren 2014IR-2490-13 Ebazpena, Bidezarreta 12an kokatuta dagoen eraikinaren hirigintza egoeraz" .- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

11. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "Nerbioi Garaiko Ginekologia Zerbitzuaz" .- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

12. PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "Udaltzaingoaren disfuntzionaltasunei heltzearren kontratatutako coachingen txostenari buruz".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

13. Gobernu Organoen kontrola. Erregu eta Galderak.

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia