2014/09/29ko ohiko bilera

2014ko irailaren 29ko 09:00etan, Udal honetako Udalbatzak egingo duen OHIKO bilera


Akta


Aztergaien zerrenda

1. 2014ko irailaren 9ko 1983 Dekretuaren berri ematea, Tokiko Gobernu Batzarreko eraketa.- Koldo Zabala Atxa jaunaren izendapena, Maider Basterra Ibarretxe andrearen ordez. -Idazkaritza Orokorraren eta Alkatetza Politikaren proposamen Tekniko- Administratiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

2. 2014ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 21/14, 22/14, 23/14 eta 24/14 zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. 2014ko Udal Aurrekontuko 25/14 zenbakidun Kredituen Aldaketa Espedientea, Kredituen Transferentziagatik.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

4. 2014ko Udal Aurrekontuko 26/14 zenbakidun Kredituen Aldaketa Espedientea, Kredituen Transferentziagatik eta Kreditu Gehigarriak Emateagatik.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Batzorde Informatibo eta Jarraipen Batzordearen irizpenaz.

5. 2014ko irailaren 15. eguneko 2019. zk.ko Dekretuaren berri ematea, 2015eko ekitaldiko aurrekontu egonkortasunaren ildo nagusiei buruz, eta 2015. ekitaldiko gastu araua betearazteko.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. Gure Energia plataformak aurkeztu duen idazkia, "Balantze garbian oinarritutako autokontsumo sistemen sustapen eta erregulaziorako ebazpen proposamenaz" BILDU, EAJ/PNV, PSE-EE eta OMNIA Udal Taldek Politikoek eztabaidatzeko eta bozkatzeko onartuta.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozio alternatiba.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. PSE-EE Udal Talde Politikoaren izenean, Txaro Sarasua Diazek aurkeztu duen mozioa "Hauteskunde-legearen erreformaz".- BILDU Udal Talde Politikoren ordezkaritzan, Koldo Zabala Atxak aurkeztu duen mozio alternatiba.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozio alternatiba.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

8. Gobernu Organoen kontrola. Erregu eta Galderak.

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia