2015/09/28ko ohiko bilera

2015eko irailaren 28ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko bilera


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. 2015eko Bigarren Hiruhilekoari buruzko Finantzari eta Aurrekontuen informazioa.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

2. 2015eko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 20/15, 21/15, 23/15, 24/15, 25/15 eta 26/15 zk.-Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. 2015eko irailaren 10 eguneko 2.010 zk.ko Dekretuaren berri ematea, 2016ko ekitaldiko aurrekontu egonkortasunaren ildo nagusiei buruz, eta 2016 ekitaldiko gastu araua betearazteko. - Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. 2015eko Udal Aurrekontuko 30/15 zenbakidun Kredituen Aldaketa Espedientea,  Kreditu Gehigarriak Emateagatik - Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

5. Laudioko Zarata-Mapa. Jendaurreko informazioa emateko proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. Zaraten eta Bibrazioen Udal ordenantzaren Proiektua.- Hasierako onarpen proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. 2014-2018 urteetarako diru laguntzen Plan Estrategikoaren III.  eranskinaren aldaketa.- Ebazpenerako Proposamen Tekniko-administratiboa eta Alkatetza-Udalburuarena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, udalbatzarren osoko bilkura-ko, gizarte ongizate, lankide-tza eta osasun arloko informazio batzordeak aldez aurre-tik irizpena emanda.

8. Emakumeen Mundu Martxaren  (EMM) Adierazpen Instituzionala.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

9. ASKAPENAren izenean, Jesús María Aldaiturriaga Egia jaunak aurkeztu duen idazkia “Elkartasuna da herrien arteko samurtasuna” EHBILDU, EAJ/PNV, eta OMNIA Udal Taldek Politikoek eztabaidatzeko eta bozkatzeko onartuta.- EAJ/PNV Udal Talde Politikoaren izenean, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10. Álvaro Barrios Medina jaunak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean eta Maider Basterra Ibarretxe EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “Wifi instalatzea Udal instalazioetan”.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Díaz aurkeztu duen mozio alternatiboa, “Udal Wi-Fi zerbitzua instala dadin.”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

11. Álvaro Barrios Medina jaunak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean eta Maider Basterra Ibarretxe EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “Antzoki-teatroaren proiektuaren inguruko adostasun-ildoak finkatzeko prozesua sor dadin”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz. 

12. Álvaro Barrios Medina jaunak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean eta Maider Basterra Ibarretxe EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “Aisialdirako lonjen arazoei hel dakien”.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Díaz aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz. 

13. Álvaro Barrios Medina jaunak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean eta Maider Basterra Ibarretxe EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “Mugikorretarako Udal aplikazio bat sortzea”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz. 

14. Álvaro Barrios Medina jaunak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean eta Maider Basterra Ibarretxe EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “Osoko Bilkurak denbora errealean eta Interneteko korronte edo streaming bidez igor daitezen”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz. 

15. Eguneko Gai Zerrendatik Kanpoko

16. Gobernu Organoen Kontrola / Erregu eta Galderak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia