2015/11/30eko ohiko bilera

2015eko azaroaren 30eko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko bilera


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. 2015eko irailaren 28ko 15. zenbakia duen akta onartzea. Aprobación del acta núm. 15, de 28 de septiembre de 2015.

2. Administrazio tramiteak berraztertzea, arrazoizkotzea eta erraztea, hala nola prozeduren eskuliburuaren erredakzioa.- Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ) berrantolatzea.- Proposamen Tekniko-Administratiboa eta alkatetza– Udalburutzarena, Informazio Batzordeak irizpena emateko eta gero Udalbatzaren Osoko Bilkurara eramateko.

3. 2015eko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 35/15 eta 36/15 zk.- Proposamen Alkatetza-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Udalbatzaren osoko bilkurarako, osoko gaietarako Batzorde Informatiboak aldez aurretik irizpena emanda.

4. Aditzera ematea 2.571. dekretua 2015 azaroaren 16koa 2015erako aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea zuzentzeari buruz, 22/15 zk. duen kreditu gehigarria emaateagatik .- Proposamen Alkatetza-Udalburuarena, /Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Udalbatzaren osoko bilkurarako, Ogasun et Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Informazio Batzordeak aldez aurretik irizpena emanda.

5. 2015eko Udal Aurrekontuko 37/15 zenbakidun Kredituen Aldaketa Espedientea, Kreditu Gehigarriak Emateagatik.- Proposamen Alkatetza-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Udalbatzaren osoko bilkurarako, Ogasun et Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Informazio Batzordeak aldez aurretik irizpena emanda.

6. Laudio Udaleko Aseguru Pribatuen Polizak.- Luzatzea 2016 urterako sinatutako kontratuak.- Proposamen Alkatetza-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Udalbatzaren osoko bilkurarako, Ogasun et Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Informazio Batzordeak aldez aurretik irizpena emanda.

7. 2015eko Hirugarren Hiruhilekoari buruzko Finantzari eta Aurrekontuen informazioa.- Proposamen Alkatetza-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Udalbatzaren osoko bilkurarako, Ogasun et Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Informazio Batzordeak aldez aurretik irizpena emanda.

8. Zaraten eta Bibrazioen Udal ordenantzaren Proiektua.- Behin betiko onarpen proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

9. Laudioko Zarata-Mapa.- Onarpen proposamena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10. Talde politikoek euren ordezkariak izendatzea Kirolen Kontseiluan.- Alkatetza Udalburutzaren proposamena Osoko Bilkurarako, Kultura, Kirolak eta Jaiak Arloko zinegotzi ordezkariaren bitartez, Euskara, Kultura, Kirolak eta Jaiak arloetako Osoko Bilkurarako Gaietako Informazio Batzordearen irizpenaz.

11. Talde politikoek euren ordezkariak izendatzea Kultura Kontseiluan.- Alkatetza Udalburutzaren proposamena Osoko Bilkurarako, Kultura, Kirolak eta Jaiak Arloko zinegotzi ordezkariaren bitartez, Euskara, Kultura, Kirolak eta Jaiak arloetako Osoko Bilkurarako Gaietako Informazio Batzordearen irizpenaz.

12. Sahariar errefuxiatu kanpamenduetan egunotan jasan dituzten uholdeen ostean adierazpen instituzionala.- Elkartasunen areagotu.- Ebazpenerako Proposamen Tekniko-administratiboa eta Alkatetza-Udalburuarena, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, udalbatzarren osoko bilkurako, gizarte ongizate, lankidetza eta osasun arloko informazio batzordeak aldez aurretik irizpena emanda.

13. Onartzea azaroaren 25eko Erakunde Adierazpena.- Alkatetzaren proposamena, Hezkuntza, Gazteria eta Emakumea Arloko zinegotzi ordezkari bidez, aldez aurretiko Tokiko Garapen Agentzia eta Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Gaietako Informazio Batzordearen aldeko irizpenaz.

14. Kreditu gehigarriak emateagatik Udal Euskaltegiaren 2015eko aurrekontuaren kreditu aldaketa espedientea onartzeko dekretuaren berri ematea, 03/15. zk.- Alkate-Udalburuaren ebazpen-proposamen tekniko-administratiboa, Udalbatzaren Osoko Bilkurari, Osoko Bilkurako Gaietarako Batzorde Informatiboak aldez aurretik irizpena emanda.-

15. Laudio Udalaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa (2014-2018) aldatzea.- Ebazpenerako proposamen tekniko-administratiboa eta Alkatetza-Udalburuarena Euskara Arloaren Gaietarako Batzorde Informatiboak aldez aurretik irizpena emanda.

16. Euskara Arloko Kontseilu berriaren osaketa.- Alkatetzaren proposamena, Euskara Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez.

17. Iñigo Pedruzo Abásolo jaunak PP udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, "Etxebizitza erosteko finantza-neurriak.".- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

18. Txaro Sarasua andreak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “Berehala indargabetzea, Toki Administrazioa arrazionalizatzeko eta horren iraunkortasuna bermatzeko 27/2013 Legea, abenduaren 29koa.” EAJ-PNV udal talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen ordezko mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

19. Álvaro Barrios Medina jaunak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, "AP68 DOAN IZATEA.”.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Díaz aurkeztu duen ordezko mozioa.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen ordezko mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

20. Álvaro Barrios Medina jaunak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “HERRIAREN ERDIGUNEKO JAI-EGUTEGIA DEFINITZEA.”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

21. Álvaro Barrios Medina jaunak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “LAUDIO 2030 KONTSEILU ESTRATEGIKOA.”.- EAJ- PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen ordezko mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

22. Jon Ander Altube Lazkano jaunak EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, “GAROÑAKO ZENTRAL NUKLEARRA ERABAT ETA OSOKI DESEGITE”-aren alde.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Txaro Sarasua Díaz aurkeztu duen ordezko mozioa.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren ordezkaritzan, Maider Basterra Ibarretxek aurkeztu duen ordezko mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

23. Maider Basterra Ibarretxe andreak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean eta Jon Ander Altube Lazkano EH BILDU Udal Talde Politikoaren izenean, aurkeztu duten adierazpena, “EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA.”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

Gobernu Organoen Kontrola / Erregu eta Galderak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia