2016/01/25eko ohiko bilera

2016ko urtarrilaren 25eko 09:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko bilera


Bideoa


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. 2015eko urriaren 26ko 16. zenbakia duen akta onartzea.

2. Laudio Herriko Poliziaren –Udaltzaingoaren-  Erregelamendu Arautzailea.- Hasierako onarpena.- Alkatetzaren Udalbatzarraren Osoko Bilkurari Funtzio Publiko eta Lan Harremanetako Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bidez, Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak Arloetako Informazio eta Jarraipen Batzordearen aldez aurretiko irizpenaz.

3. 2015eko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 44/15 eta 45/15 zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.

4. 2015eko abenduaren 22ko 2.871 Dekretuaren berri ematea: itxitako ekitaldietako akatsen ondorioz aitortu diren eskubideak erregularizatzeko indargabetzea eta kontuei baja ematea.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.

5. Onartzea Laudioko III. Berdintasun Plana.- Ebazpenerako Alkatetza-Udalburuarena, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Udalbatzaren Osoko Bilkurarako, Osoko Bilkurako Gaietarako Informazio Batzordeak aldez aurretik irizpena emanda.

6. OMNIA udal talde politikoaren izenean,  Álvaro Barrios Medina jaunak, eta PSE-EE udal talde politikoaren izenean, Txaro Sarasua Díaz andreak, aurkeztu duten mozioa, “Udal zinema programa”.-  EH BILDU udal talde politikoaren izenean, Jon Ander Altube Lazkano jaunak, eta EAJ/PNV udal talde politikoaren izenean, Maider Basterra Ibarretxe andreak aurkeztutako ordezko mozioa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. Gobernu Organoen Kontrola / Erregu eta Galderak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia