2016/08/29ko ohiko bilkura

2016ko abuztuaren 29ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura.


Bideoa


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. 2016ko ekainaren  27ko 6. Zenbakia duen akta onartzea.

2. Laudio Udaleko laneko postuen zerrenda aldatzea.- Lanaldia, lan jardunaldia handitzea % 100era arte 8003 postu kodea duen gazteria teknikariari eta 8005 kodea duen berdintasun teknikariari. Alkate-udalburuaren proposamen administratiboa, udalbatzaren osoko bilkuri Funtzio Publiko eta  lan Harremanetarako Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare  eta Funtzio Publiko eta lan Harremanetarako Arloetako Batzorde Informatiboren eta Jarraipen Batzordearen  irizpenaz.

3. 2016ko Udal Aurrekontuko Kredituen aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 19/16, 20/16, 21/16, 22/16, 23/16 zenbakiak.Alkate-udalburuaren ebazpen-proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. 2016ko Udal aurrekontuko 24/16 zenbakidun Kredituen Aldaketa Espedientea, Kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren ebazpen-proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.      

5. IES Laudioko Udala BHIren destxikipena , Laudio Udalaren eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko Hitzarmenaren ondorioz titulartasuna eskualdatzeko eta IES Laudioko Udala BHIren integraziorako . Behin betiko onarpena. Alkate-udalburuaren , proposamen administratiboa, udalbatzaren osoko bilkuri Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare  eta Funtzio Publiko eta lan Harremanetarako Arloetako Batzorde Informatiboren eta Jarraipen Batzordearen  irizpenaz.

6. Zerbitzuak Prestatzeagatiko edo Udal Jarduerak Gauzatzeagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen 9. Zerga Ordenantzaren aldaketa . Alkate-udalburuaren proposamen administratiboa, udalbatzaren osoko bilkuri, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare  eta Funtzio Publiko eta Harremanetarako Arloetako Batzorde Informatiboren eta Jarraipen Batzordearen  irizpenaz.

7. Erabilera Publikodun 73. Mendian , Arraño Goienuri  izenekoan kokatutako etxebizitza baterako sarbide erabilera duen lurraren deslotze deklarazioa eta ondorengo trukatzea . Alkate-udalburuaren proposamen administratiboa, udalbatzaren osoko bilkuri, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare  eta Funtzio Publiko eta lan Harremanetarako Arloetako Batzorde Informatiboren eta Jarraipen Batzordearen  irizpenaz.

8. Eratzea Aldaikoerrekako aparkalekuaren esleipenaren gaineko hipoteka-bermea eta kontzesiokontratuaren deuseztapenetik eratorritako eskubideen gaineko bahía. Alkate-udalburuaren proposamen administratiboa, udalbatzaren osoko bilkuri, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Ogasun eta Ondare  eta Funtzio Publiko eta lan Harremanetarako Arloetako Batzorde Informatiboren eta Jarraipen Batzordearen  irizpenaz.

9. Izendatzea 2016ko irailaren 25ean ospatuko diren Eusko Legebiltzarreko Hauteskundeeta-Mahiak eratzeko Lehendakari eta Mahaikideak.-

Gobernu Organoen Kontrola / Erregu eta Galderak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia