2016/10/27ko ohiko bilkura

2016ko urriaren 27ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura


Bideoa


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. 2016ko uztailaren 26ko 10. zenbakia duen akta onartzea.

2. Berri ematea 2016/09/26 eguneko 2.253 zk. duen Dekretuaz, ondorengo zinegotzi ordekari laguntzaileen aldaketaz: Funtzio Publikoa eta Lan-harremanak, Obra, Zerbitzu, Mantentze-lan eta Landa-Ingurunea, Kultura, Kirolak eta Jaiak. Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena.

3. 2016ko udal aurrekontuko kredituen aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 25/16 eta 26/16 zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. 2016ko irailaren 15eko 2.165 zk.ko Dekretuaren berri ematea, 2017ko ekitaldiko aurrekontu egonkortasunaren ildo nagusiei buruz, eta 2017 ekitaldiko gastu araua betearazteko. Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez. Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

5. Doan lagatzea Lanbide Heziketako Udal Ikastetxea -IES Municipal Laudio BHI- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.

6. 2016 Urtetarako Lan Heziketarako Udal Zentroaren Irakaslegoaren ordainsarien igoerak.- Alkatetzaren proposamena, Funtzio Publikoa eta Lan Harremanetarako Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aldez aurretik Ogasun eta Ondare Arloko nahiz Funtzio Publiko eta Lan-harreman Arloko Informazio Batzordearen eta Jarraipen Batzordearen irizpena izanda:

7. Zubiko Kurajo, Maestro Elorza y Jose Matía kaleen urbanizazoko III Fasea: Zubiko Kurajoko ohiko obrak egikaritzeko emandako diru-laguntzaren urteko kuoten banatzea berritzeko eskaera Arabako Foru Aldundiari, aldez aurretiko Obra, Zerbitzu, Mantentze-lan eta Landa-ingurune eta Hirigintza eta Ingurumeneko Informazio Batzordeko irizpena.

8. “Alkateen itunerantz” ekimenean parte hartzeko proposamena”.- Alkatetzaren proposamena Hirigintza eta Ingurumen Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aldez aurretiko Obra, Zerbitzu, Mantentze-lan eta Landa-ingurune eta Hirigintza eta Ingurumeneko Informazio Batzordeko irizpena.

9. Álvaro Barrios Medinak, OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Txakurrez behar bezala arduratzeko sentsibilizazio-kanpaina”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

10. Álvaro Barrios Medinak, OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Udal Kontseiluen Araudia”.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

11. Álvaro Barrios Medinak, OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “C hepatitisaren tratamenduekin gardentasunez jokatzearen alde”.- Maider Basterra Ibarretxek, EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozio alternatiboa.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

Gobernu Organoen Kontrola / Erregu eta Galderak


2016ko urriaren 27ko 20:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ez-ohiko eta premiazko osoko bilkurarako aztergaien zerrenda.


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. Premia baieztatzea.

2. 2017 urterako udal zergak eta tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalak eta udal prezio publikoak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa.

Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia