2016/11/28ko ohiko bilkura

2016ko azaroaren 28ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkurarako aztergaien zerrenda


Bideoa


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. 2016ko irailaren 9ko 12 zenbakia duen akta onartzea.

2. Laudio udalerriko kale izendegia egokitzapena: "Batzalarrin" toponimoaz ordeztea oraingo "Pio XII" izena. Alkate-udalburuaren proposamena, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. Hiletak edota omenaldi zibilak arautzen dituen Udal Ordenantza. Moldaketa. Hasierako onarpena. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. Laudioko Udaltzaingoa arautzen duen erregelamendua. Behin –betiko onarpena. Funtzio Publiko eta Lan Harremanetako Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailaren bidez osokorari Alkatetzaren proposamen, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

5. 2016ko hirugarren hiruhilekoari buruzko finantzari eta aurrekontuen informazioa ebazpenerako proposamena. Arloko teknikariaren eta alkatetza-udalburuaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

6. Laudio Udaleko aseguru pribatuen polizak: luzatzea 2017 urterako sinatutako kontratuak. Arloko teknikariaren eta Alkatetza-udalburuaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

7. 2016ko udal aurrekontuko kredituen aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 27/16 eta 28/16 zk. . Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

8. Baia kaleko 5. zenbakiko jabeen erkidegoaren eskaera 4. ordenantza fiskalean, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duenean aurreikusitako hobari fiskala aplika dakien. Teknikariaren eta alkate-udalburuaren proposamen administratiboa, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

9. Datorren ekitaldiko, alegia, 2017ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 30/16 zenbakidun espedientea, sarrerengatiko kredituak gaitzeagatik eta konpromiso-kredituak zuzkitzeagatik. Arloko teknikariaren eta alkatetza-udalburuaren proposamena. Aurretiko Hirigintza eta Ingurumena eta Obra, Zerbitzu, Mantentze-lan eta Landa-ingurune Arloetako Informazio eta Jarraipen Batzordearen aldez aurretiko irizpenaz.

10. Zubiko Kurajo, Maestro Elorza eta Jose Matia kaleak urbanizatzeko obra arruntak. III. Fasea; Zubiko Kurajo. Kontratazio-espedientea onartzea eta obren esleitze-espedienteari hasiera ematea, aurretiko Obra, Zerbitzu, Mantentze-lan eta Landa-inguruneko Batzordeen aldez aurretiko irizpenaz.

11. EAJ-PNV eta PSE_EE udal talde politikoen izenean aurkeztutako mozioa: 2016ko azaroaren 25eko adierazpena, emakumeen aurkako biolentzia desagerrarazteko nazioarteko eguna, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

12. Jon Ander Altube Lazkano, EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Aiaraldean Nerbioigoiena ere barne hartuko duen Saneamendu-plana abiaraztearen premiaz”, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz. Maider Basterra Ibarretxe, EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Aiaraldean Nerbioigoiena ere barne hartuko duen Saneamendu-plana abiaraztearen premiaz, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

13. Maider Basterra Ibarretxe, EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Zer egin dezaket nik euskararen alde? Euskararen Nazioarteko Eguna, 2016”, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

14. Nerea González García, OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Laudiora eta gure eskualderako arabako gizarte zerbitzuen mapa”, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz. Maider Basterra Ibarretxe, EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Laudiora eta gure eskualderako arabako gizarte zerbitzuen mapa“, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

Gobernu Organoen Kontrola / Erregu eta Galderak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia