2017/03/27ko ohiko bilkura

2017ko martxoaren 27ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko Osoko Bilkurarako aztergaien zerrenda


Bideoa


Akta


​Aztergaien zerrenda

1. Onestea 2016ko azaroaren 28ko akta, 16 zenbakia duena akta.

2. Udal Euskaltegiko langileen lan eta enplegu baldintzak arautzen dituen hitzarmena 2015, 2016, 2017, 2018 eta 2019 urteetarako. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkurari, Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bidez, aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.

3. Aditzera ematea 2017ko udal aurrekontuko 03/17, 05/17, 06/17, 07/17, 08/17 eta 09/17 zenbakiak dituzten kredituen aldaketa-espedienteen onespen-dekretuak. Alkate-udalburuaren ebazpen-proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena.

4. Baserri-bideen Inbentarioaren hasierako onespena. Teknikariaren eta Alkate-udalburuaren ebazpen-proposamen administratiboa Udalbatzaren Osoko Bilkurari, Ogasun eta Ondare arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bidez, aurretik Ogasun eta Ondare nahiz Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Informazio eta Jarraipen Batzordearen irizpena izanda.

5. “Euskal Mitologia” buruhandi eta erraldoi bilduma lagatzeko ordenantza arautzailea. Hasierako onespena. Alkate-udalburuaren proposamena, aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda, Udalbatzaren Osoko Bilkurak erabaki dezan.

6. Udal Euskaltegiko 2017ko aurrekontuko kredituak aldatzeko 1/17 espedientea, kreditu osagarriak emateagatik, 2015 eta 2016ko ordainsariak igotzeko eta ELKARKIDETZAri 2012ko uztailetik 2013ko abendura ordaindu gabeko kuoten ekarpenak ordaindu ahal izateko dekretuaren berria ematea. (EM-01 espedientea)  (Udal Euskaltegia). Alkate-udalburuaren eta teknikariaren ebazpen-proposamen administratiboa, Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen aldez aurretiko irizpenarekin. 

7. Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Streaming instalazio finkoa jartzea”. Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen aldez aurretiko irizpenarekin. 

8. Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Eskola bidea”. Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

9. Álvaro Barrios Medinak, Txaro Sarasua Díazek eta Iñigo Pedruzo Abásolok, OMNIA, PSE-EE eta PP udal talde politikoen izenean aurkeztu duten mozio bateratua: “Kontratu txikiak, gardentasuna eta publikotasuna.” Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

10. Txaro Sarasua Díazek PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Gobernu onaren eta etikaren aldeko kodea”. Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

11. Txaro Sarasua Díazek PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Udalerriaren egoerari buruzko urteko eztabaida”. Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

12. Txaro Sarasua Díazek PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Osoko Bilkuretan eztabaidatzen diren mozioak Udalaren webgunean argitaratzea”. Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

13. Txaro Sarasua Díazek PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “El orden del día del pleno”. Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

14. Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Osoko Bilkuren ordutegia aldatzea”. Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

15. Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Ordezkari politikoei informazioa emateko sistema”. Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

16. Iñigo Pedruzo Abásolok, PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Gainbalioaren zerga.” Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 
Maider Basterra Ibarretxek EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen ordezko mozioa. Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena. 

17. Iñigo Pedruzo Abásolok, PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Oinarrizko gizarte-zerbitzuak.” Aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena.

Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak


Proposamenak

Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia