2017/09/25eko ohiko bilkura

2017ko irailaren 25eko 17:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ez-ohiko eta premiazko osoko bilkura

Bideoa (jatorrizko soinua)


Aztergaien zerrenda

 1. Premia baieztatzea.
 2. Jon Ander Altube Lazkano, EH Bildu udal talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa: “Kataluniarekin bat, demokrazioarekin bat”

2017ko irailaren 25eko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko Osoko Bilkurarako aztergaien zerrenda


Bideoa (jatorrizko soinua)Aztergaien zerrenda

 1. 2017ko otsailaren 27ko 2. zenbakia duen akta onartzea.
 2. Mª Ángeles Arbaizgoitia Telleríak, ASASAM Elkartearen izenean, aurkeztu duen mozioa: “Adierazpena, Aiarako Kuadrillan buru-osasunerako baliabideak behar bezala kudeatzeko”, aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 3. Txaro Sarasua Díaz-ek, PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Granja Kiroldegiko irisgarritasuna”, aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda, ” aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 4. Txaro Sarasua Díaz-ek, PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Zuin aldizkaria eta udal web orria”, aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 5. Aldatzea Laudio Udaleko langileria eta lanpostuen zerrenda. Sortzea funtzionarioen langilerian Itzultzaile lanpostu bat.-Sortzea Euskara Arloan Itzultzaile lanpostu bat. Alkatetzaren proposamena Osokoari, Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloko zinegotzi-ordezkari laguntzailearen bidez, aldez aurretik Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman Arloetako Informazio eta Jarraipen Batzordeak irizpena emanda.
 6. 2017ko udal aurrekontuko kredituen aldaketa espedienteen onarpen dekretuen berri ematea 24/17, 25/17, 26/17 eta 27/17 zk. Ebazpenerako proposamen Alkatetza-udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 7. 2016rako ekitaldiko Kontu Orokorra. Behin betiko onarpena. Ebazpenerako proposamen tekniko-administratiboa eta Alkatetza-udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Kontuetako Batzorde Bereziak aldez aurretik irizpena emanda.
 8. Berrikuste-espedientea ofizioz hastea 1. poligonoko 821 partzelan (Santa Ana) nekazaritza-pabilioia eraikitzeko obra-lizentzia ematearen erabateko deuseztapenaren ondorioz (Santa Ana). Alkate-udalburuaren proposamena, Hirigintza eta Ingurumen Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumena, Zerbitzuak, Mantentze-lan eta Landa Ingurune Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.
 9. Herriaren onurako basoen eta Udalaren jabetzako herri basoetan larreak aprobetxatu eta ustiatzeko Erregelamendu arautzailearen aldaketaren hasierako onarpena. Ebazpen proposamen tekniko-administratiboa eta Alkate-udalburuarena, Obra, Zerbitzu eta Mantentze-lanen Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bidez, aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obra, Zerbitzu, Mantentze-lan eta Landa Ingurune Arloetako Informazio Batzordearen irizpenaz.
 10. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia