2018/02/26ko ohiko bilkura

2018ko otsailaren 26ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko Osoko Bilkura


Bideoa (jatorrizko soinua)


​Akta


Aztergaien zerrenda

Endika Ibañez Morgadok zinegotzi karguaren jabetza hartzea.

 1. Onestea 2017ko uztailaren 31ko akta, 8. zenbakia duena.
 2. ditzera ematea 2017ko udal aurrekontuko kredituen aldaketa-espedientearen onespen dekretua, 39/17 zenbakia duena.- (Esptea.: H17-130).- Arloko teknikariaren eta alkate udalburuaren ebazpen-proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 3. Aditzera ematea 2018ko urtarrilaren 17ko 83. Dekretua, 2018 urterako udal aurrekontua eta Udal Euskaltegiaren aurrekontua luzatzea onesteari eta egin beharreko doitzeei buruzkoa.- (Esptea.: 2018/1/S200).- Ebazpenerako Proposamen  Arloko Teknikariaren eta Alkate-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare  arloko Zinegotzi Ordezkari laguntzailearen bitartez, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 4. Rafael Urkixo Landazuri jaunak formulatutako berraztertze-errekurtsoa Baserri-bideen inbentarioari dagokionez.- (HP/SP17-031).- Arloko teknikariaren eta alkate udalburuaren ebazpen-proposamen administratiboa, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 5. Maria José Urquijo Landaluce andreak formulatutako berraztertze-errekurtsoa Baserri-bideen inbentarioari dagokionez.- (HP/SP17-031).- Arloko teknikariaren eta alkate udalburuaren ebazpen-proposamen administratiboa, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 6. HAPOren 42. aldaketa-proposamena, merkataritza-erabilerak ahalbidetzeko 3. Poligonoko 0263 Katastro-partzelan, gaur egungo Z.I.6b) zonan, “Tubacex” izenekoan.- Hasierako onespen proposamena.- U-333/16.- Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkurari Hirigintza eta Ingurumen Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez Hirigintza eta Ingurumen nahiz Obra, Zerbitzu, Mantentze-lan eta Landa-ingurune Arloetako Informazio Batzordearen aldez aurretiko irizpenaz.
 7. Txaro Sarasua Díaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. “Telefono mugikorretarako aplikazioa eraso sexisten aurka”.- (S-18/013-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
  Loli Muriel Arocak, PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Telefono mugikorretarako aplikazioa eraso sexisten aurka”, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 8. Txaro Sarasua Díaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. “San Rokezar jubilatuen kluba”.- (S-18/014-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 9. Txaro Sarasua Díaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. “Suteen prebentzio zerbitzua 80 urtetik gorako pertsonentzat” .- (S-18/015-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 10. Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga”.- (S-18/017-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 11. Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. “Euskarazko Osoko Bilkura osoak”.- (S-18/018-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 12. Nerea Gonzalez Garciak, OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Genero ikuspegidun hirigintza aplikatzeko ordenantza”.-  (S-18/019-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 13. Loli Muriel Arocak, PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Gure herriko oinezkoentzako igarobideak behar bezala ikusteko eta argiztatzeko beharra”.- (S-18/020-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
 14. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia