2018/06/25eko ohiko bilkura

2018ko ekainaren 25eko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko Osoko Bilkura


Bideoa


Ez ohiko eta larrizkoa: 16:30etan


​Akta


Aztergaien zerrenda

 1. Onestea 2017ko irailaren 25eko akta, 11. zenbakia duena.
 2. Onestea Diru-Laguntzen Plan Estrategikoa. 2018/2019 urtealdia. (S-18/050-O). Teknikariaren proposamen administratiboa, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. Alkatetza arloa. Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 3. Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1145 Dekretua, 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 02/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik osoko bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/17/S200).
 4. Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1146 Dekretua, 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 03/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/18/S200).
 5. Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1086 Dekretua, 2018ko udal Aurrekontuko kredituak aldatzeko 05/18 espedientea onestekoa, 2017ko Aurrekontuko Gerakinak gehitzeagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/22/S200).
 6. Kulturako Sektore Kontseiluaren Osaera. Teknikariaren proposamen administratiboa, Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboak irizpena eman dezan. (Kul-18/17). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 7. Txaro Sarasua Díaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. “Ekonomia eta Finantza Plana”. (S-18/044-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 8. Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean  aurkeztu duen mozioa “Oinarrizko gizarte zerbitzuak”. (S-18/045-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 9. Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa “Parke  mugikorraren mantentze-lanak eta berritzea”. (S-18/046-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 10. Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: “Zahartze aktiboari eta belaunaldien arteko elkartasunari buruzko jardunaldiak”.(S-18/047-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 11. Jon Ander Altube Lazkanok eh Bildu udal talde politikoaren izenean  aurkeztu duen mozioa. “Ekainak 28, LGTBI+ Pertsonen Sexu-askapenerako Nazioarteko Eguna”. (S-18/049-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 12. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia