2018/07/24ko ohiko bilkura

2018ko uztailaren 24ko 18:00, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko Osoko Bilkura


Bideoa


Akta


Aztergaien zerrenda

 1. 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/18 espedientea, diru-sarrerak izan   direla-eta   kredituak   gaitzeagatik onartzeaz,   2018/06/14   eguneko   1347   zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/19/S200).
 2. 2018ko udal aurrekontuko kredituak  aldatzeko 31/18 espedientea, 2017ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik onartzeaz, 2018/06/29 eguneko 1490 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/60/S200).
 3. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 33/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Funtz bibliografikoak”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/66/S200)
 4. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 34/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Zubiko Etxea proiektuaren idazketa”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/67/S200)
 5. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 35/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Kiroldegira irisgarritasuna proiektuaren idazketa”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/68/S200)
 6. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 36/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “San Pedro elizako portikoa konpontzea”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/69/S200)
 7. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 37/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Ikastolako obren diru-laguntza”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/70/S200)
 8. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 38/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz “Frontoi proiektuaren idazketa”. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/71/S200)
 9. Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Haurtzaroko I. udal plana” (S-18/053-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 10. Txaro Sarasua Diazek atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. “Zabor- eta estolderia-tasaren kobrantza” (S-18/054-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
  Mª Dolores Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztutako ordezko mozioa: “Zaborren eta estolderiaren udal tasaren kobrantza” (S-18/053-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
 11. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia