2018/10/29ko ohiko bilkura

2018ko urriaren 29ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egingo duen ohiko Osoko Bilkura


Bideoa


Akta


Aztergaien zerrenda

 1. Onestea 2017ko azaroaren 27ko akta, 14. zenbakia duena.
 2. 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 41/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik onartzeaz, 2018/09/18 eguneko 2035 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/84/S200)
 3. 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 40/18 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kreditu gehigarriak emateagatik onartzeaz, 2018/09/20 eguneko 2055 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/83/S200)
 4. 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 43/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik onartzeaz, 2018/09/20 eguneko 2056 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/89/S200)
 5. 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 46/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik onartzeaz, 2018/09/21 eguneko 2064 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/101/S200)
 6. 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 44/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik onartzeaz, 2018/09/27 eguneko 2120 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/98/S200)
 7. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 47/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Funtzio Publikoa eta Lan Harremanetarako eta Ogasun eta Ondare arloko Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/105/S200)
 8. Berraztertze-errekurtsoa, Patxi Lazcoz Baigorrik Andrés Amorós Colínen izenean aurkeztua Osoko Bilkurak 2018ko ekainaren 7an hartutako erabakiaren kontra. Erabaki horren bidez jo zen erabat deusez 2014ko ekainaren 4an Tokiko Gobernu Batzarrak Santa Anan nekazaritza pabiloia eraikitzeko eman zuen Lizentzia, Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (U-433/13)
 9. Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa “Aldatzea oinezkoen igarobidea Nerbioi eta Zubiaur kaleak gurutzatzen diren lekuan”. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-18/067-O)
 10. Txaro Sarasua Diazek atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. “Udalbatzaren osoko bilkurak ebaztea 1. poligonoko 821. partzelan (santa anan) nekazaritza-pabiloia eraikitzeko obra-lizentziaren deuseztasunaz 2018ko ekainaren 7ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren aurkako berraztertze-errekurtsoa”. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-18/068-O)
 11. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak 
Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia