2018/11/26ko ohiko bilkura

2018ko azaroaren 26ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko Osoko Bilkura


Bideoa


Akta


Aztergaien zerrenda

 1. Onestea 2017ko abenduaren 26ko akta, 15. zenbakia duena.
 2. Aditzera ematea 2018ko urriaren 16ko 2224 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 45/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/99/S200).
 3. Aditzera ematea 2018ko urriaren 18ko 2258 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 48/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/119/S200)
 4. Aditzera ematea 2018ko azaroaren 9ko 2407 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 50/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/129/S200)
 5. Aditzera ematea 2018ko azaroaren 9ko 2408 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 51/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/137/S200)
 6. 2017ko ekitaldiko Kontu Orokorra. Behin betiko onarpena. Aldez aurretik Kontu Batzorde Bereziaren irizpena izanda. (2018/92/S200)
 7. Baserri-bideen Inbentarioa aldatzeko eskaera, Angel Albinarrate Egiak aurkeztu duena. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (HP/SP17-031)
 8. HAPOren 43. aldaketa. Hasierako onarpena. Erkidego Ekipamenduko Segurtasuneko Sistema Orokorra handitzea, Suhiltzaileen Parkea handitzeko. Teknikariaren proposamen administratiboa, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Hirigintza eta Ingurumen eta Obra, Zerbitzu, Mantentze-Lan eta Landa Inguruneko gaien Informazio Batzordearen irizpenaz. (U-115/17)
 9. Azaroaren 25eko Adierazpen Instituzionala. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2018/3/S932)
 10. Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. “Udal aurrekontuaren exekuzioaren jarraipena”, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-18/077-O)
 11. Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Hiriko altzariak garbitzea ”, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(S-18/078-O)
 12. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia