2018/12/31ko ohiko bilkura

2018ko abenduaren 31ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko Osoko Bilkura


Bideoa


Akta


Aztergaien zerrenda

  1. Aditzera ematea 2018ko azaroaren 14ko 2456 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 49/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/121/S200).
  2. Aditzera ematea 2018ko azaroaren 29ko 2622 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 52/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/143/S200).
  3. Aditzera ematea 2018ko abenduaren 13ko 2733 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 53/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/145/S200).
  4. Aditzera ematea 2018ko abenduaren 13ko 2734 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 54/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/146/S200).
  5. 2018ko lehen eta bigarren hiruhilekoei buruzko finantza- eta aurrekontu informazioa. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/155/S200).
  6. 2018-2019 urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren I. eranskinaren aldaketak. Teknikariaren proposamen administratiboa, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien nahiz Euskara eta Kultura, Kirol eta Jai Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Kul. 18-27).
  7. 2018-2019 urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren III. eranskina aldatzea. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (B-18/1449).
  8. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak.
Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia