2019/04/30eko ohiko bilkura

2019ko apirilaren 30eko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egingo duen ohiko osoko bilkura


Bideoa


Akta


Aztergaien zerrenda

 1. Onestea 2018ko martxoaren 26ko akta, 3.zenbakia duena eta 2018ko apirilaren 30eko akta, 4. zenbakia duena.
 2. Izendatzea presidenteak eta mahaikideak hautesmahaiak eratzeko 2019ko maiatzaren 26an egingo diren Europako Parlamenturako diputatuak hauteskundeetarako eta tokiko hauteskundeetarako. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/030-O).
 3. Aditzera ematea 2019ko apirilaren 9ko 818 Dekretua, 2019ko apirilaren 3an onetsi zen alkate-udalburuaren 758 Dekretua zuzentzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/031-O).
 4. Interesen Erregistroa (Jardueren Erregistroa eta Ondareko Ondasunen Erregistroa). Aitorpen ereduak onestea. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/033-O_01).
 5. Aditzera ematea 2018ko aurrekontu orokorraren kitapenari buruzko 0665 Dekretua, 2019ko martxoaren 27koa. Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/29/S200).
 6. Aditzera ematea 2019ko apirilaren 9ko 815 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 02/19 espedientearen onespenari buruzkoa, 2018ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/34/S200).
 7. Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/39/S200).
 8. Behin betiko onestea Udal Saneamendu Sarera Isurtzeko Udal Ordenantza. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (U-022/19).
 9. Eskatzea Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko 2020-2021 Programaren barruko diru-laguntza.  Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(OS-169/19).
 10. Aldatzea 2018. eta 2019. urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren V. Eraskina (S 18/050 O). Diru-laguntza izenduna Lamuza ikastetxeko guraso elkarteari 50. urteurrena dela eta. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.
 11. Aldatzea 2018. eta 2019. urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren IV. eraskina. Alkate udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (F-19-0009).
 12. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia