2019/12/30eko osoko bilkura

2019ko abenduaren 30eko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura


Bideoa

​Aztergaien zerrenda

  1. Onestea 14.zenbakia duen laburpen xehea, 2019ko urriaren 28koa.
  2. Laudioko Udalaren 2020ko Urteko Araugintza Plana. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.   (2019/S893/19) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  3. Onestea Diru-laguntzen Plan Estrategikoa. 2020/2022 epea. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  4. Atxikitzea administrazio elektronikorako oinarrizko soluzioak elkarri emateko lankidetza hitzarmenetara, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an sinatutako hitzarmenera eta 2018ko abenduaren 11an Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenera.. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.  (S-19/047-MF) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  5. Goienuri kalean dauden kale txikien (etxeen arteko sarbideen) titulartasuna ikertzeko espedientea. Zinegotzi  ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki  bidez  ebatz  dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2018/66/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
  6. Aditzera ematea 2019ko abenduaren 4ko 3025 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 16/19 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/217/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
  7. 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 17/19 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2019/11/14 eguneko 2820 zk. duen dekretuen berri ematea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/224/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
  8. Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. AP68-ren doakotasuna. (2019/S023/34) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  9. Santi Hernando Sáezek eta Nerea González Garcíak EHBILDU eta OMNIA udal talde politikoen izenean aurkeztu duten mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. Komunikabide publikoei buruzko jardunbide egokien dekalogoa. (2019/S023/35) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.

Gobernu-Organoen kontrola. / Galde-eskeak.

Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia