2020/09/28ko osoko bilkura

2020ko irailaren 28ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura


Bideoa:


​Aztergaien zerrenda

  1. Onestea hurrengo aktak: 2020ko maiatzaren 15eko akta, 6. zenbakia duena, eta 2020ko maiatzaren 25eko akta, 7. zenbakia duena.
  2. (HAZ) Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen arautegia. - Hasierako onarpena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S893/19-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  3. "Laudioko enpresetan edo Laudion erroldatutako langileei gerta dakizkiekeen lan-istripu larri edo hilgarrien aurrean erantzuteko erakundeen jardunerako tokiko Protokoloa" izenekoa onartzea. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S893/28-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  4. 2019rako ekitaldiko Kontu Orokorra. -Behin betiko onarpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kontuen Batzorde Bereziaren Irizpena izanda. (2020/112/S200) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
  5. Aldaikorreka aparkalekua ustiatzeko emakida-eskubideen titulartasuna eskualdatzeko baimena eskatzea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/36/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
  6. Lehendik dauden bizitegi izaerako eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen udal ordenantza aldatzea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Hiri eta Landa Garapen Arloko (Zerbitzuak eta Auzoak eta Hiri Garapena) Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (U-474/11) Zerbitzua: Hiri Garapena.
  7. Nerea González Garcíak OMNIA Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Laudio garbi baten alde- (2020/S023/13-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  8. Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Kolonbian, Hondurasen, Guatemalan eta El Salvadorren giza eskubideen urraketak- (2020/S023/14-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  9. Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. -Urriak 17, pobrezia desagerrarazteko nazioarteko eguna- (2020/S023/15-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.

Gobernu Organoen kontrola

Galde-eskeak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia