2020/10/26ko osoko bilkura

2020ko urriaren 26ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura


Bideoa


​Aztergaien zerrenda

  1. Onestea hurrengo aktak: 2020ko ekainaren 15eko akta, 8. zenbakia duena, eta 2020ko ekainaren 29ko akta, 9. zenbakia duena.
  2. Aditzera ematea 2020ko irailaren 25eko 1854. dekretua. Prozeduren eskuliburua. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S671/7-MF) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  3. 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda.(2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  4. Izendatzea udal ordezkariak Aiarako Eskualdean. Aldatzea EHBILDU Udal Talde Politikoko ordezkariak. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_11) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  5. Aditzera ematea 2020ko irailaren 7ko 1689 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 12/20 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2020/171/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
  6. Finantza Kontrolerako Urteko Planaren berri ematea (2019ko Kontuak). Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/S350/1) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
  7. Atzera egitea Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1 zenbakiko Epaitegian jarritako 557/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan. Errekurtso hori Laudioko Udalak jarri zuen Kantauriko Urkidetza Uren Partzuergoaren Batzar Nagusiaren Estatutuak aldatzeari buruzko 2018ko maiatzaren 31ko erabakiaren aurka. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2018/10/S164 (OS-023/00)) Zerbitzua: Zerbitzuak eta Auzoak.
  8. Santi Hernando Saezek EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean  aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda.- Herritarron parte-hartze ereduen alde. (2020/S023/16-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.  
  9. Santi Hernando Saezek EHBILDU Udal Talde Politikoaren izenean  aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda.- Arabako eta Bizkaiko aldiriko trena. C3 Bilbo – Urduña linea. (2020/S023/17-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.

Gobernu Organoen kontrola

Galde-eskeak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia