2020/12/4ko osoko bilkura

2020ko abenduaren 4ko 16:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ezohiko eta larrizko osoko bilkura


Bideoa


​Aztergaien zerrenda

  1. Premia berrestea
  2. 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. (2019/S940/4) Zerbitzuunitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.

2020ko abenduaren 4ko 16:15etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ezohiko osoko bilkura

​Aztergaien zerrenda

  1. 2021 urtean aplikatu beharko diren udal zergak eta tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen dituzten udal ordenantzak aldaketa. -Behin betiko onarpena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatibo Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuaren nahiz Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren) irizpena izanda. (2020/5/S893) Zerbitzu-Unitatea: Tokiko Ogasuna.

Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia