2020/12/28ko osoko bilkura

2020ko abenduaren 28ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura


Bideoa


​Aztergaien zerrenda

  1. Onestea 2020ko urriaren 5eko aktaren laburpen xehea, 13. zenbakia duena.
  2. Laudioko Udalaren 2021ko Urteko Araugintza Plana. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda.(2020/S893/38-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  3. Laudio Udalaren 2020ko Lanpostuen Zerrendaren bigarren aldaketa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/2/S987) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
  4. Aditzera ematea 2020ko abenduaren 11ko 2427 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 18/20 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/264/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
  5. Aditzera ematea 2020ko abenduaren 11ko 2433 Dekretua, 2020ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 19/20 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/273/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
  6. Kredituen judizioz kanpoko aitorpena 3/2020. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/276/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
  7. Laudio Udaleko dirulaguntzen udal ordenantza arautzailea.- Behin-behineko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/39/S893) Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna.
  8. Laudioko Udalaren lokal soziokulturalen lagapena eta erabilera arautzeko ordenantza. -Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (Kul.20-39) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
  9. Txakurrak eta beste animalia batzuen edukitza eta babes arduratsua arautzeko udal ordenantza. –Hasierako onespena-. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkorraren Irizpena izanda. (2020/7/S997//B20-0946) Zerbitzu-unitatea:  Osasuna.

Gobernu-organoen kontrola

Galde-eskeak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia