2021/7/26ko osoko bilkura

2021eko uztailaren 26ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura


Bideoa


​Aztergaien zerrenda

  1. Ebazpena, 2014ko ekainaren 30ean J. A. udal-langileak jarritako berraztertzeko errekurtsoarena, 2014ko ekainaren 2ko osoko bilkuraren erabakiaren aurrean, hizkuntzaeskakizunak esleitzeari/aldatzeari eta derrigortasundatei buruzkoa.- Erabakiaren betearazpenaren etendura bertan behera uztea eta errekurtsoa ebaztea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/1/S987) Zerbitzu-unitatea: Pertsonak eta Lan Harremanak.
  2. Aditzera ematea 2021eko ekainaren 15eko 1045 dekretua, 2021eko udalaurrekontuko kredituak aldatzeko 08/21 espedientea onestekoa, kredituen trnasferentzaigatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/113/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
  3. HAPOren 42. aldaketa, merkataritza-erabilerak ezartzeko 3. poligonoko 0263 katastro-lurzatian, egungo Z.I.6b "Tubacex" eremuan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aurretik Osoko Bilkurako Zerbitzuak eta Auzoak nahiz Hiri Garapen zerbitzuetako Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (U-333/16) Zerbitzua: Hiri garapena.

Gobernu Organoen kontrola

Galde-eskeak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia