2021/12/27ko osoko bilkura

​2021eko abenduaren 27ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen osoko bilkura


Bideoa zuzenean (jatorrizko soinua): 2021/12/27 - 18:00etan


Aztergaien zerrenda

  1. Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2021eko urriaren 4koa, 12. zenbakia duena; 2021eko urriaren 25ekoa, 13. zenbakia duena; 2021eko azaroaren 24koa, 14. zenbakia duena.
  2. Laudio Udalaren Araugintza Plana 2022rako. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S893/28-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  3. Aldaketak egitea 2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 1. eranskinari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  4. Aditzera ematea 1946 Dekretua, 2021eko abenduaren 2koa, 2021eko udal-aurrekontuko kredituen 12/21 aldaketa egitekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/187/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
  5. Kredituen judizioz kanpoko aitorpena, 3/2021 zenbakiduna. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/175/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
  6. 2021eko hirugarren hiruhilekoari dagokion finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/266/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.

Gobernu Organoen kontrola

Galde-eskeak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia