2022/1/31ko osoko bilkura

​2022ko urtarrilaren 31ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen osoko bilkura


Bideoa zuzenean (jatorrizko soinua): 2022/1/31 - 18:00etan


Aztergaien zerrenda

  1. Laudio Udalaren Gardentasunerako eta Herritarren Parte-hartzerako Araudia.– Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/S671/4-MF) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  2. 2021eko hirugarren hiruhilekoari dagokion finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/266/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
  3. Aditzera ematea 2081 Dekretua, 2021eko abenduaren 27ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 13/21 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/254/S200) Zerbitzu unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
  4. Aditzera ematea 2095 Dekretua, 2021eko abenduaren 30ekoa, 2021eko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/21 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2021/263/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu hartzailetza.
  5. Latiorrondoko lursailak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari lagatzeko hitzarmena, anbulatorio berria eraikitzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/S940/4-O) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
  6. Kultura Kontseiluaren funtzionamendu-araudia. Hasierako onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (Kul.21-43) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
  7. Hasierako onespena ematea alkoholaren eta tabakoaren sustapena, publizitatea, salmenta eta kontsumoa nahiz nikotina askatzeko gailuak kontrolatzeko neurriak arautzen dituen udal-ordenantzaren. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte-Garapenaren Arloko Osoko Bilkurako gaiei buruzko Informazio-Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2021/18/S997//B22-0050) Zerbitzua: Osasuna.
  8. Laudio Udalaren adierazpena, Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak abenduaren 26 emandako 904/2016 Erabakiaren laugarren luzapenari buruzkoa, udaletako gizarte-zerbitzuen prestazioa behin-behinean mantentzeko, Aldundiak kudeatu izan dituen baldintzetan. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Gizarte-Garapenaren Arloko Osoko Bilkurako gaiei buruzko Informazio-Batzorde Iraunkorraren Irizpena izanda. (2022/26/S9321//B22 0050) Zerbitzu-Unitatea: Oinarrizko Gizarte Ekintza.
  9. Santiago Hernando Saezek EHBILDU udal-talde politikoaren izenean aurkeztutako mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.– Eskola-kirola berreskuratzea. (2022/S023/1 O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.

Gobernu Organoen kontrola

Galde-eskeak

Alkatea, Ander Añibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de información turística 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia