2022/5/30eko osoko bilkura

​2022ko maiatzaren 30eko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen osoko bilkura


Bideoa zuzenean (jatorrizko soinua): 2022/5/30 - 18:00etan


Aztergaien zerrenda

  1. Onestea akta honen laburpen xehea: 2022ko apirilaren 25ekoa.
  2. Aditzera ematea 2022ko maiatzaren 3ko 0788 Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. Alkate‑udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.      (2022/S940/1-O) Zerbitzu‑unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  3. Aditzera ematea 2022ko maiatzaren 3ko 0789 Dekretua. - Tokiko Gobernu Batzarra.- Aldatzea Tokiko Gobernu Batzarreko kideak. Alkate‑udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.(S-19/033-O_07) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  4. Aditzera ematea 2022ko apirilaren 26ko 0760 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 3/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/74/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
  5. Aditzera ematea 2022ko apirilaren 27ko 774 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/22 espedientea onestekoa, 2021eko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/80/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.
  6. 2022ko   lehen   hiruhilekoaren finantza- eta aurrekontu-informazioa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2022/121/S200) Zerbitzu-unitatea: Udaleko Kontu-hartzailetza.

Gobernu Organoen kontrola

Galde-eskeak

Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia