2022/9/26ko osoko bilkura

​2022ko irailaren 26ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura


Arazo teknikoak direla eta, emisioaren bideoa ez dago eskuragarri. Barkatu eragozpenak.

Audioa


Aztergaien zerrenda

  1. Onestea akta honen laburpen xehea: 2022ko uztailaren 27koa, 8. zenbakia duena.
  2. Laudioko bake-epailea hautatzeko eta izendatzeko prozesua. Osoko Bilkuraren Erabakia izendapena proposatzeko. (2022/S940/21-MF) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  3. Aditzera ematea 2022ko abuztuaren 17ko 1477 Dekretua, 2022ko udal-aurrekontuko kredituak aldatzeko 9/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. (2022/186/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
  4. 2021eko ekitaldiko Kontu Orokorra. -Behin betiko onespena. (2022/155/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta zerga kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
  5. Aldatzea 2023. urtean aplikatu beharko diren udal zergak eta -tasak arautzeko ordenantza fiskalak nahiz prezio publikoak arautzeko udal-ordenantza. (2022/17/S893) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Tokiko Ogasuna
  6. Espazio publikoa arautzen duen udal ordenantzaren hasierako onespena. (U-118/22) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
  7. L.B.Y.-k aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EHBILDU, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek eurenganatua, eztabaidatu eta bozkatzekoa. - Laudioko erdigunean zama astuneko ibilgailuen eta salerosgai arriskutsuen zirkulazioa arautzea. Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena

Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak

Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia