Page 10 - Zuin Aldizkaria 37. zka. / Revista Zuin 37 - 2020/2
P. 10

ELKARRIZKETA / ENTREVISTA LAUDIOARRAK MUNDUAN
LAUDIOARRAK POR EL MUNDO
PEDRO MENDIA
Pedro Mendia urtean 2 edo 3 aldiz etortzen da Laudiora, Estatu Batuetatik. Denbora luzea eman du bertan, baina ez du lotura galdu bere herriarekin; adibidez, horren isla da elkarrizketa euskaraz erantzun duela.
Pedro Mendia acude a Laudio en 2 o 3 ocasiones al año, desde Estados Uni- dos. Pese a residir desde hace muchos años en Estados Unidos, jamás ha perdido su relación con el pueblo. Un ejemplo de ello es que esta entrevista la respondió en euskara.
 Lehenik eta behin, nola deituko zaitut, Pedro edo Kepa?
Galdera interesgarria da. Estatu Batuetara joan nintzenean ez ziren gai nire izena ondo ahoskatzeko; “Pedrou” esaten zuten, eta ez nuen oso gogoko. Euskaraz ikasten hasi nintzenean, Kepa izena hartu nuen. Horregatik Kepa naiz Estatu Batuetan eta Pedro Laudion, ofizialki.
Noiz joan zinen Ameriketara?
1980an joan nintzen hara. Ordutik 40 urte beteko dira laster. Lehenik eta behin New Jersey estatuan egon nintzen, institutuko azken urtea ikasteko. Beka bat jaso nuen horretarako, eta familia batekin bizi nintzen. AFS elkarteak eman zidan laguntza; American Field Servicek.
Gero 6 hilabetez itzuli nintzen Laudiora, eta horren ostean, berriro joan nintzen Estatu Batuetara magisteritza ikasteko.
Horretarako ez nuen bekarik izan. Hango familia
En primer lugar, ¿cómo te llamo, Pedro o Kepa?
Es una pregunta interesante. Cuando me fui a Estados Unidos nadie era capaz de pronunciar correctamente mi nombre. Decían “Pedrou” y no me agradaba mucho. Cuando empecé a estudiar euskera, adopté el nombre de Kepa. Por eso en Estados Unidos soy Kepa y en Laudio, oficialmente, Pedro.
¿Cuándo te fuiste a Estados Unidos?
En 1980. Pronto se cumplirán 40 años de entonces. En primer lugar estuve en New Jersey, estudiando el último curso del instituto. Recibí una beca y me acogió una familia. Esta ayuda me la proporcionó la asociación AFS (American Field Service).
Después volví durante 6 meses a Laudio, y retorné a Estados Unidos a estudiar Magisterio.
Para eso no tuve ninguna beca; viví con una familia estadounidense durante 4 o 5 años. Nos trasladamos de


   8   9   10   11   12