Page 3 - Zuin Aldizkaria 37. zka. / Revista Zuin 37 - 2020/2
P. 3

 HAZ
ASTELEHEN ETA OSTEGUN
LUNES Y JUEVES
08:00 - 19:00
ASTEARTE, ASTEAZKEN ETA OSTIRAL
MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES
08:00 - 14:30
 SAC
  AURKIBIDEA / SUMARIO
zuIN 2/3
 LAUDIOKO UDALA
 AYUNTAMIENTO DE LLODIO
010
Telefono finkotik, baina tarifa finkorik gabe deitzen dutenentzat. Para quienes llamen de un fijo y no tengan tarifa plana.
ERREDAKZIOA
REDACCIÓN: KOMUNIKA
JATORRIZKO DISEINUA
DISEÑO ORIGINAL: Grafik Sarea Koop. e.
MAKETAZIOA
MAQUETACIÓN: Editorial MIC
PAPERA
PAPEL:
Offset birziklatua 90g/m2 Offset reciclado 90g/m2
BARNEKO ARGAZKIAK:
FOTOGRAFÍAS DE INTERIOR komunika
“IRUDITAN”-eko ARGAZKIAK:
FOTOGRAFÍAS DE “EN IMÁGENES” aiaraldea.eus
PUBLIZITATEA:
PUBLICIDAD mic@editorialmic.com 902 271 902
944 034 800 Telefono finkotik eta tarifa
finkoaz (deia doakoa izateko) edo
eskukotik deitzen dutenentzat.
Para quienes llamen de un fijo con tarifa plana (así la llamada será gratuita) o de un móvil.
4 LABUR / BREVES
5 gai nagusia / TEMA PRINCIPAL 2020ko Plan Operatiboa
Plan Operativo 2020
8 - 9 IRUDITAN / EN IMÁGENES
10 ELKARRIZKETA / ENTREVISTA Pedro Mendia, Laudioarrak munduan Pedro Mendia, Laudiorrak por el mundo
16 ERREPORTAJEA / REPORTAJE
Solastiar, Emakumearen Sustapenerako Elkartea. Solastiar, Asociación para la Promoción de la Mujer.
18 ELKARRIZKETA / ENTREVISTA APILL
24 ELKARRIZKETA / ENTREVISTA
Felix Mugurutza, Ondarearen Udal Saila.
Felix Mugurutza, Área de Patrimonio del Ayuntamiento.
30 HOMENAJE / OMENALDIA Anton Soroluze
* ORAIN ARRATSALDEZ ERE
* AHORA TAMBIÉN POR LAS TARDES
Uztaila, abuztua eta aste santu eta gabonetako oporrak salbu.
Excepto julio, agosto y vacaciones de Semana Santa y Navidad.
 www.laudio.eus
IDAZKARITZA SECRETARÍA Arantza Lili 944 034 802
ALKATETZA ALCALDÍA Mikel Meneses 944 034 808
UDALTZAINGOA POLICIA MUNICIPAL 944 034 882
FUNTZIO PUBLIKOA FUNCIÓN PÚBLICA Beatriz Carrero
944 034 832
OGASUNA HACIENDA Beatriz Gómez 944 034 823
HIRIGINTZA ETA INGURUMENA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 944 034 872
OBRA, ZERBITZUAK, MANTENTZE LANAK ETA LANDA GARAPENA
OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y DESARRILLO RURAL
Asier Goikouria 944 034 862
KULTURA, KIROLAK ETA JAIAK CULTURA, DEPORTES Y FIESTAS Jabi Ramirez
944 034 902
GIZARTE ONGIZATE, OSASUN ETA LANKIDETZA BIENESTAR SOCIAL, COOPERACIÓN Y SALUD Juanan Urkijo
944 034 842
        HEZKUNTZA, BERDINTASUNA ETA GAZTERIA EDUCACIÓN, IGUALDAD Y JUVENTUD
Maria José Ikaran
944 034 852
  EUSKARA
Felix Mugurutza 944 034 892
GARAPEN AGENTZIA AGENCIA DE DESARROLLO 94 403 49 84
Orain Whatsapp ere bai
Ahora también Whatsapp
635 703 853
   

   1   2   3   4   5